Loading the player...

# Use Youtube player (with Youtube AD) #<<<>>> # Use our player (Downlaod & No Youtube AD) 再生できないときはここをクリック click hrer if failed to load 如无法播放请点击这里#

INFO:
- Gia Linh em Cò thích ăn bánh mì Chị Silent Sea Gia Linh em Cò tự làm bánh mì nhào bột ủ bột. Gia Linh em cò thích ăn bánh mì nhưng vì dịch covid-19 không thể đi xuống phố mua bánh mì được chị Silent Sea đã hướng dẫn Gia Linh em Cò tự làm bánh mì. Pha bột mì với nước, đường và men, nhào kỹ rồi để nơi khô ráo ủ
Gia Linh em Cò thích ăn bánh mì Chị Silent Sea Gia Linh em Cò tự làm bánh mì nhào bột ủ bộtGia Linh em Cò thích ăn bánh mì Chị Silent Sea Gia Linh em Cò tự làm bánh mì nhào bột ủ bộtGia Linh em Cò thích ăn bánh mì Chị Silent Sea Gia Linh em Cò tự làm bánh mì nhào bột ủ bộtGia Linh em Cò thích ăn bánh mì Chị Silent Sea Gia Linh em Cò tự làm bánh mì nhào bột ủ bột
Gia Linh em Cò thích ăn bánh mì Chị Silent Sea Gia Linh em Cò tự làm bánh mì nhào bột ủ bột